Lublin Smyczkowa

Legal graffiti wall in Lublin, Poland

1 Comment

Legal wall in Lublin Not big, mostly painted __________________________________________ Legalna ścianka w Lublinie Niezbyt duża, w większośći zamalowana

Is this wall still safe to paint?